Geometria Kolies

full-geometry

Čo je geometria kolies?

Zbiehavos-a-rozbiehavos-n-pravy

Geometria kolies (resp. zavesenia) je súbor parametrov, uhlov, prípadne vzdialeností, ktoré určujú pozíciu kolesa voči automobilu, resp. voči vozovke. K tým najdôležitejším patrí zbiehavosť nápravy, príklon kolesa, či záklon osi riadiaceho čapu. Niektoré z nich sú pevne dané, iné sa počas jazdy menia zároveň so zmenou zdvihu pruženia daného kolesa, resp jeho natočením.

Korektná geometria: menšie opotrebenie, vyššia bezpečnosť

zlá geometriaAby automobil jazdil skutočne rovno a tiež aby presne reagoval na pokyny riadenia, mali by byť jeho kolesá neustále postavené zvislo k ceste a navyše byť voči sebe navzájom rovnobežné. Uhol, pod ktorým sa koleso odchyľuje od roviny kolmej k ceste sa volá odklon, odchýlka od ich rovnobežnosti sa volá zbiehavosť. Iba pri správnom nastavení oboch parametrov, odklonu aj zbiehavosti, využívajú pneumatiky svoju maximálnu styčnú plochu s vozovkou a zaisťujú tak bezpečné jazdné vlastnosti.

Ako dlho trvá kontrola a nastavenie geometrie?

Väčšina prípadov kontroly a následného nastavenia vás nezdrží viac ako 20-30 minút. Nie všetko sa ale nastaviť dá bez výmeny častí podvozku ktoré utrpeli nadmerné poškodenia. Našťastie sa zhruba 85% vozidiel dá vyriešiť pri objednaní  na počkanie.


Tel: +421908944944